English  Russsian  Czech 


CERTIFIKÁTY

C.D.K.K. REAL s.r.o.
V Holešovičkách 593/1a
182 00  PRAHA 8
CZECH REPUBLIC
IČ: 03612805 DIČ: CZ03612805

CERTIFIKÁTY

Ani naše firma se neobejde bez potřebných dokladů a certifikátů.

Systém managementu kvality

Jako organizace jsme schopni trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků. Neustále usilujeme a zvyšování spokojenosti zákazníka. O tom svědčí certifikát ISO 9001:2009.


Ochrana utajovaných informací

Naše společnost je v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna seznamovat se s utajovanou informací do a včetně stupně utajení Tajné, NATO SECRET.


Kvalifikační předpoklady

Na základě § 35n zákona č. 219/1999 o ozbrojených silách České republiky ve znění pozdějších předpisů je společnost osvědčená k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, instalacím, modifikacím a konstrukčním změnám vojenských leteckých pozemních zařízení.


Úvod | Produkty | Pojetí | Reference | Kontakt

Copyright © 2015

09/15