English  Russsian  Czech 


Hlavní rysy NAŠICH SYSTÉMŮ jsou:

  • kvalita a stabilita
  • bezpečnost a jednoduchost
  • rychlost a účelnost
  • přizpůsobení systémů „na míru“ pro naše zákazníky
C.D.K.K. REAL s.r.o.
V Holešovičkách 593/1a
182 00  PRAHA 8
CZECH REPUBLIC
IČ: 03612805 DIČ: CZ03612805

Systémy

Systém velení a řízení

Command and Control System – C2 System

C2 systém je prioritně určen pro podporu rozhodovacího procesu (Decision-making Process) velitele vzdušných sil resp. velitele protivzdušné obrany, a to od operační po taktickou úroveň, včetně jejich efektorů.

C2 systém je plně modulární. Základním podsystémem C2 systému je modul Airspace Management. Tento podsystém zajišťuje věrnou prezentaci rozpoznaného obrazu vzdušné situace (Recognized Air Picture – RAP) v čase blízkém reálnému, na mapovém podkladu požadovaného státu resp. území. Zpracování polohové informace z různých zdrojů zabezpečuje robustní server fúze dat. Další server zajišťuje doplnění potřebných informací z jiných zdrojů. Tento podsystém zpracovávána letová data, přičemž průběžně vypočítává potencionální konflikty. RAP se zobrazuje na koncových grafických pracovních stanicích.

Podsystém Planning&Tasking (PlaTan) umožňuje plánování a úkolování leteckých jednotek, jednotek protivzdušné obrany a průzkumných čidel, a to v rámci celého prováděcího cyklu (Air Tasking Cycle). Tento podsystém obsahuje moduly podporující Target Development, Weaponeering and Allocation, ATO/ACO Production and Dissemination a Execution Planning and Force Execution.

C2 systém umožňuje monitorovat činnost podřízených jednotek včetně zpětného vyhodnocení. C2 systém lze doplnit o další podsystémy, např. počasí, SECUR (Security Information of C2 System), atd. Celý C2 systém je doplněn o podsystém vytváření a přehrávání záznamů, včetně technického monitoringu.

Úvod | Produkty | Pojetí | Reference | Kontakt

Copyright © 2015

09/15