English  Russsian  Czech 


BEZPEČNOST

PLATFORMA

ŘÍZENÍ VÝVOJE

C.D.K.K. REAL s.r.o.
V Holešovičkách 593/1a
182 00  PRAHA 8
CZECH REPUBLIC
IČ: 03612805 DIČ: CZ03612805

Bezpečnost

Jedním z nejdůležitějších faktorů jsou požadavky na bezpečnost. Všechny naše systémy splňují požadavky na bezpečnost, které mohou být v různých lokalitách odlišné. Velmi důležité jsou již ve fázi navrhování systému také požadavky provozovatele. Kromě toho je systémem zajišťována bezpečnost na několika úrovních.

Zdvojení HW prvků

Důležité části prvků nebo celé prvky jsou zdvojeny, čímž se bezpečnost systém řádově zvyšuje. Jedná je např. o zdroje počítačů, aktivní síťové prvky (přepínače) či kompletní síť LAN (duální LAN).

Teplá záloha serverů

Všechny provozní servery jsou standardně vybaveny „teplou zálohou“. Tzn., že servery jsou provozovány ve dvou instancích. Jedna běží v režimu MAIN (plní všechny běžné provozní funkce) a druhá v režimu BACKUP. V případě výpadkuy serveru pracujícího v režimu MAIN se do několika sekund obnoví všechny funkcionality na druhém serveru aniž by došlo k výpadku dat.

Zálohování a obnova SW

Veškerý SW (aplikační i systémový) je archivován na instalačním serveru. V případě potřeby obnovení část nebo celého prvku v systému, soubor skriptů na tomto serveru umožní jednoduchým a rychlým způsobem obnovení SW na tomto prvku.

Autentizace

Systém podporuje autentizaci každého uživatele, která zabezpečuje jednoznačnou identifikaci daného uživatele. Cílem autentizace je zajistit, že systém přesně ví, s jakým uživatelem komunikuje.

Autorizace

Systém podporuje autorizaci každého uživatele, která ověřuje přístupová oprávnění daného uživatele. Tento proces navazuje na proces autentizace.

Redukce dat a vyhodnocení

Systém umožňuje analýzu a vyhodnocení archivovaných dat zohledňujících proces autentizace a autorizace.


Úvod | Produkty | Pojetí | Reference | Kontakt

Copyright © 2015

09/15